facebooktwittermail

Yara missar förväntningarna

Norska gödseltillverkaren Yara levererar ett resultat klart under analytikernas förväntningar.

Norska kemibolaget Yara redovisar ett resultat före skatt på 983 miljoner norska kronor för det andra kvartalet (3 693).

Det kan jämföras med analytikernas förväntningar, enligt SME Direkt, som inför rapporten låg på 1 616 miljoner.

Resultatet före avskrivningar, ebitda, blev 2 992 miljoner och rörelseresultatet 1 326 miljoner.

Analytikernas förväntningar var ett ebitda på 3 354 miljoner och ett rörelseresultat på 1 788 miljoner norska kronor, enligt SME Direkt.

Resultatet beror främst, enligt Yara, på lägre råvarumarginaler.

"Vår bransch står inför ett överutbud av urea och andra kvävegödselprodukter och vi har väntat oss denna utveckling ett tag. Vi fokuserar därför på att förbättra vår verksamhet, och göra investeringar inom premiumgödsel och industriprodukter där marginalerna är mer stabila, skriver Svein Tore Holsether, vd och koncernchef för Yara i en kommentar till resultatet.

Marginalerna under kvartalet påverkades både av högre gaskostnader och lägre priser. Snittet på Yaras gaskostnader globalt sett har under kvartalet legat 24 procent högre än samma tid förra året.

Engångsposter ingår i resultatet med 119 miljoner kronor. SME Direkt hade -3,6 miljoner. I fjol ingick positiva engångsposter på 1 531 miljoner.

Nettoomsättningen uppgick till 23 471 miljoner norska kronor, mot väntade 24 642 miljoner.

LÄS OCKSÅ: Nu sänker Yara gödselpriserna

PREMIUM: Plöjningsfritt - vad säger forskningen?