facebooktwittermail d

Yara fördubblar kapaciteten

I slutet av 2025 räknar Yara med att en ny anläggning ska vara i drift. Den ska enligt ledningen fördubbla kapaciteten för bladgödselmedel.