facebooktwittermail d

Yara avvecklar europeisk CO2-innehav

Norska gödsel- och kemitillverkaren Yara har ingått avtal med den amerikanska samarbetspartnern Praxair att sälja den europeiska koldioxidverksamheten till Praxair.

Affären, som ännu är preliminär och villkorad till bland annat konkurrensmyndigheternas godkännande, är värd 218 miljoner euro.

I en vidhängande affär övertar också Praxair Yaras innehav om 34 procent i det samägda bolaget Yara Praxair Holding AS för cirka 94 miljoner dollar.

Liten del av affärerna

Enligt Yaras koncernchef Tore Holsether är koldioxidverksamheten en liten del av Yaras affärer och att försäljningen innebär att pengar och managementresurser nu kan fokuseras bättre på bolagets kärnverksamhet, bland annat gödseltillverkning.