facebooktwittermail d

Yara återupptar produktion i Frankrike och Italien

Knappt en månad efter att ha tillfälligt stoppat produktionen på anläggningarna i Frankrike och Italien kommer nu beskedet att Yara återupptar produktionen.