facebooktwittermail d

Wrångebäcksost får EU-skydd

Den återuppväckta osten får bara tillverkas i Guldkroken utmed Vätterns västra strand.