facebooktwittermail d

WHO: Kött är cancerframkallande

För första gången klassar Världshälsoorganisationen WHO livsmedel som cancerframkallande. Det är charkuteriprodukter som korv, skinka och pastej som nu anses förhöja riskerna för att drabbas av cancer.

Även övrigt rött kött från lamm, gris och ko anses vara "troliga" cancerframkallande livsmedel men klassas inte lika högt eftersom tillräckliga vetenskapliga bevis saknas.

Sammanlagt har 22 forskare från tio olika länder arbetat med rapporten som rekommendationen bygger på. Det är speciellt cancer i mage och tarm som riskeras om man äter för mycket rött kött och forskarna menar att får varje 50 gram du äter per dag, ökar chansen att få cancer med 18 procent.

Forskarna betonar dock att den som äter "normala mängder" rött kött fortfarande löper en ganska liten risk att drabbas av cancer men att risken ökar markant vid överintag. Enligt ska man inte äta mer än 500 gram rött kött per vecka men en undersökning av Livsmedelsverket visar att fyra av tio kvinnor och hela sju av tio män äter mer än så.