facebooktwittermail

Mobil kylmaskin med hög kapacitet

Weisshaars spannmålskylare är ytterligare ett verktyg som lantbrukare kan ta till för att få ner temperaturen i sin lagrade spannmål. Genom att pumpa in kall luft under varma höst- och vinterperioder ska problemen med insekter och andra typer av tillväxter kunna motverkas.

”Har man tidigare upplevt problem med insekter så är man en av våra kandidater”, säger Per Christerson på Farm Mac. Även om kyla är dyrt så ska det ändå vara billigare än att gasa, och framför allt enklare än den risk som ett insektsangrepp alltid medför.
”Har man tidigare upplevt problem med insekter så är man en av våra kandidater”, säger Per Christerson på Farm Mac. Även om kyla är dyrt så ska det ändå vara billigare än att gasa, och framför allt enklare än den risk som ett insektsangrepp alltid medför. FOTO: FARM MAC

I takt med att klimatet förändras och vintrarna blir allt varmare ökar också problemen i spannmålslagringen.