facebooktwittermail d

Coronapandemin kostade henne nästan lantbruket

Kvinnliga lantbrukare som lever i fattigdom är bland de som drabbats hårdast av coronapandemin och klimatkrisen. 

Det vill biståndsorganisationen We Effect uppärksamma och bjöd därför in till en digital resa till Kenya.