facebooktwittermail

Coronapandemin kostade henne nästan lantbruket

Kvinnliga lantbrukare som lever i fattigdom är bland de som drabbats hårdast av coronapandemin och klimatkrisen. 

Det vill biståndsorganisationen We Effect uppärksamma och bjöd därför in till en digital resa till Kenya.  

Veronica Musau på sin gård i Kenya.
Veronica Musau är lantbrukare i Kenya och drabbades hårt av coronapandemin. FOTO: WE EFFECT

Resan, där över 100 personer deltog, bestod av en direktsändning från lantbrukaren Veronica Musaus gård i Kimutwa, Kenya.