facebooktwittermail d

Lönsamt mäta proteinhalt i vall med satellitbilder

Svenska jordbruksteknikföretaget Vultus vill förenkla mätningen av proteinhalt och beräkna mängden torrsubstans i växande vall. Metoden ska hjälpa lantbrukare att förutse den optimala tidpunkten att slå sina vallar. 

Vultus mätningar med analysverktyget under fältförsöken 2022 har en exakthet på 82 procent.
Vultus mätningar med analysverktyget under fältförsöken 2022 har en exakthet på 82 procent. FOTO: ALEX TEIXEIRA, TKS AGRI

I två års tid har Vultus utfört fältstudier i Norge tillsammans med norska bolaget TKS Agri, som utvecklar utfodringssystem för grovfoder, för att utforma en tjänst som kan beräkna proteinhalt och torrsubstans (ts) i växande vall.