facebooktwittermail

Volymbonusen kritiserades på odlarmöte

Vellinge

Nordic Sugars nya volym­bonus ska locka lantbrukare som slutat eller dragit ner på betodlingen. Något som både välkomnades och kritiserades på ett odlarmöte.

Anders Reimer hoppas på en skörd något över femårsgenomsnittet i år även om sockerbetorna nu lider i det torra och varma vädret på Villiegården i skånska Villie norr om Trelleborg. I år odlar han 44 hektar men planerar att utöka arealen 10 procent 2020 för att få del av den nya volymbonusen.
Anders Reimer hoppas på en skörd något över femårsgenomsnittet i år även om sockerbetorna nu lider i det torra och varma vädret på Villiegården i skånska Villie norr om Trelleborg. I år odlar han 44 hektar men planerar att utöka arealen 10 procent 2020 för att få del av den nya volymbonusen.

Trots att det är mitt i höstbruket samlades en skara odlare på Lorensdals gård utanför Vellinge för att ta del av de nya kontraktsvillkoren för betodling 2020. Starkast känslor under mötet väckte volymbonusen, alltså att den som ökar sin areal med minst 10 procent får en bonus på 0,5 euro per ton.