facebooktwittermail d

Volymbonusen kritiserades på odlarmöte

Vellinge

Nordic Sugars nya volym­bonus ska locka lantbrukare som slutat eller dragit ner på betodlingen. Något som både välkomnades och kritiserades på ett odlarmöte.