facebooktwittermail

Lastbilsföretagen förbereder mjukstart

Volvo och Scania är på väg att mjukstarta fabriker efter coronastoppet, om än i begränsad omfattning.

Det tar två veckor för Volvo att få igång ugnen som används för gjutning av motorblock till lastbilar och entreprenadmaskiner.
Det tar två veckor för Volvo att få igång ugnen som används för gjutning av motorblock till lastbilar och entreprenadmaskiner. FOTO: VOLVO TRUCKS

Brist på delar att bygga fordon med var en av anledningarna till att både Volvo Cars och AB Volvo, som tillverkar tunga fordon, stängde sina fabriker för några veckor sedan. När återstarten nu planeras, riktas fokus först mot företagens egna leveranskedjor.