facebooktwittermail d

Volvo dras in i dieselskandalen

Lastbilstillverkaren Volvo har använt samma fusk med utsläppen som Volkswagen.

Även lastbilstillverkaren Volvo har använt samma metodik för att lura miljömyndigheternas testorganisation som Volkswagen använt sig av för sina personbilar, kan ATL avslöja.

1998 bötfälldes Volvo i USA av den amerikanska miljömyndigheten EPA för att använda program som känner av om bilen testas eller inte.

Rening kopplas ur

För Volvos del kopplades delar av avgasreningen ur vid normal körning på motorväg. Praktiken resulterade i tre gånger så höga kväveutsläpp jämfört med godkänd utrustning.

Volvo fick betala motsvarande 120 miljoner kronor i dagens penningvärde till EPA.

Även Volvo-döttrarna Renault (Frankrike) och Mack (USA) fick böta sammanlagt 260 miljoner kronor. Men de var då inte delar av Volvo-koncernen. Det blev de först år 2001. Mack och Renault hade manipulerat sammanlagt 90 000 motorer under åtta år med början 1990.

Därtill fälldes Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel samt Navistar. Den totala bötessumman för de sju bolagen uppgick till en miljard dollar, drygt åtta miljarder kronor. De hade då sålt 1,3 miljoner dieselmotorer med den bedrägliga programvaran. De sju stod för 95 procent av försäljningen av tunga dieselmotorer i USA.

Jättebot för miljöbrott

Bötessumman var den största utdömda för miljöbrott vid den tidpunkten.

De extra utsläpp som manipulationen orsakade motsvarar 65 miljoner bilar på vägarna, enligt beräkningar från EPA.

Enligt den engelska tidningen The Economist bestod Volkswagens fusk i att EGR-systemet kopplades bort vid normal körning.

EGR, Exhaust Gas Recirkulation, återför avgaserna till brännkammaren för att minska kväveutsläppen. Om de sju bolagen använt samma metod har ATL inte kunnat utröna.

ATL har sökt Volvo men inte fått kontakt med personal som kan svara på frågan om programvaran även fanns i europeiska lastbilar eller om praktiken var begränsad till de amerikanska modeller som Volvo säljer i Nordamerika framför allt.