facebooktwittermail d

Vivlar hotar rapsskörden

Även i år noteras stora angrepp av blygrå rapsvivel och skidgallmygga i de skånska rapsfälten. Är det riktigt stora angrepp riskerar skörden att mer än halveras.

Så här kan det se ut i rapsfält med omfattande skador.
Så här kan det se ut i rapsfält med omfattande skador. FOTO: HIR SKÅNE

De två senaste åren har angreppen av både den blygrå rapsviveln och skidgallmyggan varit mycket omfattande. Varför finns ännu inte konkret svar på.

För att få en uppfattning om skadornas omfattning och som underlag för fortsatt forskning och försök görs därför en enkätundersökning.

– Av svaren och försöken med nollrutor ser vi att det förekommer väldigt omfattande angrepp, upp emot 75 procent och mest i fältkanterna, säger Anders Adholm vid Hushållningssällskapet i Skåne.

Allvarliga angrepp

Anders Adholm befarar att skördeförlusterna i höstraps kan bli stora vid allvarliga angrepp, han talar om mer än halverad skörd. För den som inte gjort någon bekämpning kan det bli ännu värre:

– Tyvärr slår det hårt, det kan handla om 1,5 ton mot kanske förväntade 4 ton, säger han.

Någon definitiv teori varför det är så stora angrepp finns ännu inte. Kunskapen om hur angreppen ska kunna minskas är begränsad trots försök och forskning både i Sverige och Europa.

LÄS OCKSÅ: Nu rullar tröskorna i Skåne

Många faktorer

Det är många faktorer som ser ut att påverka hur svåra angreppen blir och skadorna är ojämna. Även om fält ligger intill varandra varierar omfattningen stort inom samma område.

Hittills har cirka 160 svarat på enkäten. Jordbruksverket ska nu börja bearbeta svaren.

– Men det vi kan konstatera hittills är att i 70 procent av de som svarat har också sprutat mot bomullsmögel. Det är 20 år sedan vi såg så mycket bomullsmögel, säger Anders Adholm.

LÄS MER Så gynnar kylan grödorna

LÄS OCKSÅ Massinflygning av kålmal

Enkäten och vivlar

Inventeringen i enkätform genomförs i ett samarbete mellan Jordbruksverket, Växtskyddscentralen Alnarp och HIR Skåne.

Sista svarsdatum var satt till 15 juli men svarstiden har utökats med ytterligare någon vecka.

Svaren lämnas anonymt och alla som odlar höstraps uppmanas att svara.

2014 drabbades bland annat Helsingborg av stora svärmar av rapsviveln, såpass mycket att man bland annat tvingades stänga uteserveringen på en restaurang.