facebooktwittermail d

Vite hotar HK Scan efter allvarliga brister

Ett av HK Scans slakterier ska enligt Livsmedelsverket ha brustit i sin livsmedelshantering. Nu har företaget ålagts vite om problemen inte åtgärdas. 

Scans skylt på slakteribyggnad.
Arkivbild. FOTO: JOHAN NILSSON/TT

HK Scan har förelagts med ett vite efter att brister i slakteriets livsmedelshantering på anläggningen i Linköping upptäckts. Det skriver Östgöta Correspondenten

Det var i maj som Livsmedelsverket upptäckte kondensvatten som från dörrkarmar och tak droppade på slaktkroppar i en slakthall och chockkyl. Kondensvattnet kan innehålla bakterier som kan sprida sig på nötkropparna och innebära risk för människors hälsa. 

Ska bygga om anläggningen

En månad senare hade problemen inte åtgärdats och HK Scan har ålagts ett löpande vite om 75 000 kronor för varje påbörjad kalendermånad som problemet förblir olöst. 

I ett skriftligt uttalande till Östgöta Correspondenten säger kommunikationschef Ylva Swenzén att man ser allvarligt på avvikelsen och aktivt arbetar för att lösa problemen som orsakat kondensbildning, bland annat genom att bygga om anläggningen.