facebooktwittermail d

Vitaminer kan skydda mot snytbagge

Vetenskapliga försök har visat att vitamin B3 kan sätta igång försvarsmekanismer hos granplantor som skyddar mot bland annat snytbaggar. Tekniken går sannolikt att använda även för andra växter.

Vitamin kan kanske ersätta växtskyddsmedel eller mekaniska medel i kampen mot snytbaggen.
Vitamin kan kanske ersätta växtskyddsmedel eller mekaniska medel i kampen mot snytbaggen. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Det är forskarna Anna Ohlsson och Torkel Berglund på KTH som tillsammans med Anders Lindström vid Högskolan Dalarna gjort mindre försök där man utsatt granfrö för vitamin B3. När plantorna sedan satts ut har de visat sig ha högre motståndskraft mot snytbaggar.

– Vi har sett att snytbaggarna har ätit mindre på dessa plantor, säger Anna Ohlsson.

Forskarnas inriktning är att hitta miljövänliga sätt att generellt aktivera växters eget försvar. Genom förändringar i en växts yttre miljö kan vissa av dess gener slås av eller på och det är detta de vill utnyttja för att hjälpa växternas eget försvar på traven.

Frisätts vid stress

Att man kom in på just vitamin B3 beror på att man sett att växter själva frisätter ämnet i cellerna när de utsätts för en viss typ av stress. När fröet i det här fallet behandlats med vitamin B3 skapar det ett sorts minne som växten kan bära med sig när den växer upp.

– Sedan när det kommer ett angrepp kan de här generna slås på snabbare och starkare, säger Anna Ohlsson.

Kräver mer forskning

Man har också i försök sett att granplantors doftmönster ändras om de utsätts för UV-B-strålning. Även detta skulle kunna påverka snytbaggarnas beteende.

Forskningen är i ett tidigt stadium och ännu inte färdig att användas i större skala.

– Det här måste ju utvecklas mer. Det är ett nytt sätt att tänka, en ny strategi som man skulle kunna gå vidare med.

Hade det fungerat även på andra växter?

– Ja, absolut. Vi håller också på med jordgubbar som vanligtvis besprutas väldigt mycket. Vi vill även se hur det fungerar inom jordbruk. Det här är allmänna idéer för växter. Det handlar inte om någon speciell växtart eller skydd mot just snytbaggar.