facebooktwittermail d

Visst stöd för svenskt initiativ om djurtransporter

BRYSSEL

Elva länder uttryckte sitt stöd för hårdare tag mot lagbrytande djurtransporter när Sverige lyfte frågan.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) förvånades över stödet när han manade EU:s medlemsländer till bättre efterlevnad av unionens regler kring djurtransporter. Elva länder, bland dem Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Nederländerna, slöt upp.

– Och många av dem, och det överraskade mig ännu mer, pratade om att det behövs en översyn av regelverket, sa ministern efter att frågan diskuterats under det pågående jordbruksministerrådet.

Sven-Erik Bucht vill se en färd mot svensk djurskyddslag, med maxlängd för transporter och hårdare krav på utrymme och viloperioder. Statsrådet konstaterar att det är en gammal käpphäst för Sverige och att han inte är den första ministern att prata djurtransporter när EU:s jordbruksministrar möts.

– Det är en fråga som har aktualiserats av Sverige vid många tillfällen, och kanske upplevts som lite hopplös. Jag tycker ändå att det finns ett hopp, nu börjar andra länder röra sig i den här frågan.

I samband med det svenska initiativet informerade EU-kommissionen om att man planerar extra många granskningar av medlemsländernas hantering av djurtransporter nästa år.

Den djurvälfärdsplattform för utbyte av erfarenheter och goda exempel på djuromsorgsområdet som Sverige också drivit kommer att ha sitt första möte under det första halvåret 2017, enligt EU-kommissionens planer.