facebooktwittermail d

”Visst finns utmaningar med marknaden”

Att skicka virket utanför området och att använda nya försäljningskanaler kan få upp priserna i det så kallade ”prisdiket”, tror aktörer på marknaden.