facebooktwittermail

”Visst finns utmaningar med marknaden”

Att skicka virket utanför området och att använda nya försäljningskanaler kan få upp priserna i det så kallade ”prisdiket”, tror aktörer på marknaden.

– Vi känner igen bilden. Den beror väl på industristrukturen, och den kan vi inte påverka, vi måste verka i den marknad som finns.