facebooktwittermail

Viss nedgång i plogförsäljningen

Överlag ökade lantbrukets investeringar i maskiner för jordbearbetning förra året, men antalet sålda plogar gick ner. Före detta statsagronomen Tomas Rydberg som följt utvecklingen i 40 år menar att man ska vara försiktig med att dra några långtgående slutsatser utifrån siffrorna.