facebooktwittermail d

Vision om skogsbruksplan för fjällskogen

Ett intensivt skogsbruk i Norrlands inland – det ser debattören Sverker Liden framför sig i denna vision om en skogsbruksplan för fjällskogen.

Fjällnära skog vid Åreskutan.
Fjällnära skog vid Åreskutan. FOTO: MOSTPHOTOS

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Länsstyrelsen i Norrbotten hade just utdelat sin senaste medalj för ”Förtjänstfulla insatser för att bevara fjällskogen”, när det meddelades att statsministern under en nattmangling i ett mycket varmt Bryssel utlovat en rejäl kolsänka genom aktivering av skogsbruket i Norrlands inland.

Under ett möte om den pågående klimatkrisen meddelade statsministern att det fanns fem miljoner hektar lågproduktiv skog i Norrlands inland som Sverige, som ett bidrag till lösning av klimatkrisen, kunde aktiveras för ett intensivt skogsbruk.

Hittills hade myndigheterna arbetat hårt med att stoppa skogsägarna från att bruka skogen men klimatförändringen medförde att de räddade, men illa anpassade granarna, skulle få svårt att klara sydsvenskt klimat.

Bättre att ta skeden i vacker hand och hugga ned tras- och restskogarna och sätta fart på skogstillväxten. Bevara skogen gjorde man bäst med en livskraftig skog med varierat skogsbruk. Så skyddades skogens mångfald bäst.

Bland lobbyisterna uppstod inledningsvis viss förvirring men eftersom de flesta var beroende av bidrag från staten rättade de sig snabbt in i ledet.

Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden framhöll i ett gemensamt uttalande att det var bra att Sverige gjorde något konkret för klimatet men krävde att det skulle planteras ek och bok runt Storsjön i Jämtland.

Naturvårdsverket gavs i uppdrag att utarbeta ett förslag till nödvändig avveckling av föråldrade skyddsföreskrifter. Skogsstyrelsen gavs i uppdrag att utarbeta skogsbruksplaner för Norrlands inland inklusive åtgärder för att aktivera små och stora skogsägare.

Ett team skickades ner i arkivet för att leta reda på en utvärdering av 1979 års skogspolitiska beslut inklusive 5:3-bidragen.

Ett annat skulle leta reda på lämpligt genetiskt material. Det skulle produceras och planteras 10 miljarder plantor med 10 miljoner dagsverken till en kostnad av 50 miljarder kronor.

På sikt skulle det ge 40 miljoner kubikmeter virke per år motsvarande 10 miljoner kubikmeter olja eller 60 miljoner fat. Det motsvarar 30 procent av Norges oljeproduktion fast i miljövänligare form.

Året var 2030 och statsministern planerade att gå till val på aktiva klimatåtgärder och ökad sysselsättning.

Sverker Liden, jägmästare och skogsägare