facebooktwittermail d

Visionären i Västerbotten vill ha mer spannmål i norr

Erik Bäckström är banérföraren för intensivare spannmålsodling i Norrland. På den egna gården odlar han 140 hektar, men är med sina körslor också navet i en spannmålsodling på drygt 5200 hektar. Nu är siktet inställt på brödspannmål och en kvarn i Västerbotten.