facebooktwittermail

Virus bakom skaksjuka vanligt hos svenska vildsvin

Ett nytt virus har hittats hos griskultingar med skaksjuka i Sverige. Viruset är också mycket vanligt i den svenska vildsvinsstammen. 

Det visar ny svensk forskning. 

– Vi har ungefär samma nivåer hos vildsvinen i Sverige som man har i Tyskland, säger forskaren Hedvig Stenberg.  

Griskulting som ligger i halm.
Det är smågrisarnas mamma som blir infekterad av viruset som orsakar skaksjuka under dräktigheten. FOTO: KERSTIN DAVIDSON

Viruset atypiskt porcint pestivirus upptäcktes första gången hos grisar i USA 2014 och några år senare kunde det kopplas ihop som en tydlig orsak till skaksjuka. 

Viruset skadar smågrisens centrala nervsystem i fosterstadiet och gör att den skakar och har svårare att klara sig efter födseln. 

Skaksjuka beskrevs i Sverige för första gången på 1950-talet och länge var inavel en orsak till problemet. Men mycket talar för att dagens utbrott av skaksjuka beror på virus, enligt Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Nu visar ny forskning från Sveriges lantbruksuniversitet att det nya viruset finns hos både tamgrisar och vildsvin i Sverige. 

När ett team lett av forskarna Maja Malmberg och Hedvig Stenberg undersökte svenska griskultingar som dött i skaksjuka mellan åren 2004 och 2018 såg de att nästan alla (27 av 29 stycken) var infekterade med viruset. 

Kultingarna kom från södra och mellersta Sverige och de flesta kom från slutna grisbesättningar utan utevistelse. 

Ytterligare en färsk studie, ledd av samma forskare, slår fast att viruset är vanligt hos svenska vildsvin.