facebooktwittermail d

Virkesstudion - Inflation och höjda räntor

Midsommar, hög inflation, minskat utbud på virke och fler chefer från skogsindustrin till kooperationerna.