facebooktwittermail d

Virkesstudion: Deklarationstider och Södra Skogsägarna

Lönsamheten i skogsbolagen är fortsatt hög och massan har hämtat sig mot de sågade trävarorna.