facebooktwittermail d

Virkesstudion #93 - Aktuell lägesbild från virkesmarknaden

Per Hedberg och Carl Johan Moberg diskuterar bland annat hur bolagen kan använda sina vinster för att stärka verksamheten. I programmet medverkar också miljöjuristen Lisa Kylenfelt.