facebooktwittermail d

Virkesstudion #90 - Det säger skogsbarometern om framtiden

Skogsägarna ser positivt på sitt skogsägande visar senaste Skogsbarometern. I programmet diskuteras också virkesmarknaden och de höga elpriserna.