facebooktwittermail

Uppåt för virkespriserna

Högkonjunktur för sågverken har drivit upp timmerpriserna. Men en större rörlighet hos köparna och nya aktörer på marknaden har också bidragit till ökningar i framför allt Mellansverige.

Skog.
Exportprisindex för sågverken har sen början på fjolåret stigit med 70 procent, framför allt drivet av ökande efterfrågan på gran. FOTO: ULF ARONSSON

Den är en uppspelt Adam Aljaraidah, vd på Virkesbörsen, som svarar när ATL ringer:

– Jag la just på telefon med en skogsägare, 900 kronor fub:en för gran i Hässleholm, det är inte illa, säger han om en affär som just gjorts upp på företagets digitala marknadsplats. 

Att virkespriserna gått upp stöds också av en sammanställning som Virkesbörsen gjort baserad på köparnas prislistor (se tabell). Störst är ökningen på timmer i Mellansverige, upp 20 – 30 procent, men i Södra Sverige har även massaveden stigit med 5 – 15 procent. I Norra Sverige är utvecklingen mer blygsam, i de fall priserna inte är oförändrade har de stigit med upp till 10 procent. Drivande faktor är högkonjunkturen för sågverken.

– På affärerna som görs på Virkesbörsen ser vi att priserna spretar otroligt mycket, mellan Kronoberg och Halland kan det skilja 100 kronor per fub. Allra störst skillnader är det i Mellansverige, på en post i Västmanland skilde det 67 procent på nettot mellan högsta och lägsta anbud. Vi tror att anledningen till att priserna spretar är att virkespriset rör sig väldigt snabbt just nu och det kan förändras snabbt. Det är därför extra viktigt att konkurrensutsätta och nå alla potentiella köpare.

Adam Aljaraidah, vd på Virkesbörsen, iklädd vit skjorta och blå kavaj.
I spåren av sågverksboomen har köparna har blivit mer rörliga och nya aktörer tillkommit, enligt Adam Aljaraidah. FOTO: ULF ARONSSON

Nya aktörer

Efterfrågan på timmer gör också att köparna går allt längre för att hitta råvara och att det tillkommer nya aktörer, framför allt i Mellansverige.

– Vi ser att köparna är mycket mer rörliga, sågverk från södra Sverige har köpt poster i södra Värmland och Västmanland, och även kollat på poster i Mora. Sen har entreprenörer som tidigare kört åt bolagen själva börjat köpa poster, och kan betala bra på grund av låga omkostnader. De finns också aktörer som köper stora volymer för export med båt.

Mellansverige har ju tidigare släpat efter i prisbilden, men enligt Adam Aljaraidah är det numera svårt att prata om något prisdike.  

– Speciellt de som köper virke för export kan hålla konkurrenskraftiga priser och kan också erbjuda barkborresortiment som betalar sig bra mycket bättre än bränsleved.

Även i norra Sverige märks att svensk råvara är eftertraktad utomlands.

– Där börjar finska köpare komma in och vi ser stora skillnader på avsluten, det kan röra sig om 100-200 kronor per fub mot de lokala priserna, säger Adam Aljaraidah. 

Närbild på sågat virke.
Även om virkespriserna gått upp är ökningarna allt större ju närmare slutkund man kommer. FOTO: TINA ANDERSSON

Mindre gallring

De stigande timmerpriserna har också påverkat gallringsvolymen.

– Tidigare har annonserna hos oss varit runt 70 procent slutavverkning och 30 procent gallringar. Nu är det 95 procent slutavverkningar, så det kommer att finnas ett stort behov av gallring framöver vilket kan komma att påverka massavedspriset.

Men även om timmerpriserna gått upp på många håll verkar det ändå bli en marginal över till sågverken. Exportprisindex för sågade trävaror har sedan början på fjolåret stigit med 70 procent och prisindexet för hemmamarknaden har gått upp med 60 procent. 

Och det verkar också bli över till sista ledet i leveranskedjan. Enligt uppgifter har priset på vissa träprodukter, exempelvis tryckimpregnerat, mer än fördubblats i byggvaruhandeln. 

Stark marknad i Mellansverige

Virkesbörsens analys av köparnas prislistor visar på stora ökningar på timmer i framför allt Mellansverige.

Virkesbörsen delar in Sverige utifrån landskap i följande zoner:

Norra Sverige = Lappland, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Härjedalen, Ångermanland, Medelpad.

Mellansverige = Dalarna, Hälsingland, Gästrikland, Uppland, Södermanland, Västmanland, Närke, Värmland, Dalsland, Bohuslän.

Södra Sverige = Västergötland, Östergötland, Halland, Småland, Öland, Blekinge, Skåne.

Gotland finns inte med i sammanställningen.

Källa: Virkesbörsen