facebooktwittermail d

Virkespriserna rusar i Estland

I juni var de estniska virkespriserna dubbelt så höga som de svenska. Sett till timmerpriserna har de svenska legat konstant lägre sen 2012.