facebooktwittermail

Virkespriserna fortsätter falla

För fjärde kvartalet i rad fortsatte massavedspriserna att falla under våren och försommaren. Timmerpriserna har samtidigt varit på väg nedåt sex kvartal i rad.

Norra Sverige har klarat det senaste årets prisfall bäst, med en nedgång på 4 procent för massaveden och 2 procent för timret.
Norra Sverige har klarat det senaste årets prisfall bäst, med en nedgång på 4 procent för massaveden och 2 procent för timret. FOTO: MARIE HENNINGSSON

Nedgången för virkespriserna fortsatte under årets andra kvartal. Det visar ny statistik från Skogsstyrelsen. Jämfört med ett år tidigare hade priset på massaved minskat med 11,5 procent medan priset på timmer gått ned med 8,6 procent.