facebooktwittermail d

Virkeslagren minskade under september

Lagren av virke har minskat med 16 procent sedan i somras, visar Skogsstyrelsens lagerundersökning. Orsaken är att lagren av massaved och massaflis minskat.