facebooktwittermail d

Exporten av virke från Sverige borde öka i spåren av kriget

Exporten av virke från Ryssland och Belarus har stoppats. Det innebär att miljontals kubikmetrar virke nu behöver komma från andra skogsägare – exempelvis i Sverige, skriver ATL:s virkesexpert Carl Johan Moberg.

Tror du på mer export av virke från Sverige i spåren av kriget i Ukraina?

/ Tomas Andersson, skogsägare i Småland

Det korta svaret är ja, jag tror på ökad export av virke ur Sverige i spåren av Rysslands invasionskrig mot Ukraina. Men låt mig lägga ut texten lite.

Ungefär 60 procent av Rysslands export av virke, sågade trävaror och papper går till Europa varje år. Det är en export av miljontals kubikmeter virke, sågade trävaror och miljontals ton papper och förpackningar. Den exporten är värd tiotals miljarder kronor varje år och har nu helt stoppats. 

Lägg därtill att exporten av virke från Belarus stoppats och att Ukraina inte klarar av att exportera just nu. Dessutom klarar varken det ryska eller det belarusiska virket kraven för certifieringarna FSC och PEFC längre. Denna isolering av Ryssland och Belarus tror jag kan bli långvarig.

Sammantaget kommer nu miljontals kubikmetrar virke att behöva komma från andra skogsägare. Det har redan eldat på såväl efterfrågan som priserna på virke i Baltikum och Kontinentaleuropa. 

Svenska virkespriser ligger betydligt lägre än vissa av våra grannländers. Lägst i Europa, hävdar några. Det tror jag kommer att leda till att fler utländska aktörer kommer att vilja komma åt den ”billiga” svenska virkesråvaran. Det gäller samtliga sortiment och kvaliteter, tror jag. 

Vi vet att sågverk nere på kontinenten redan före kriget köpte svenskt sågtimmer och just nu ökar den efterfrågan. De baltiska länderna, som i dag har en viktig och stor skivindustri, behöver också råvara till sin produktion. Råvara som till stor del historiskt kommit från Ryssland. Där kommer till exempel den svenska björken till sin rätt, vars egenskaper kanske inte alltid värdesätts i Sverige då den storskaliga sågningen av lövtimmer inte är speciellt stor – näst intill obefintlig.

Lägg därtill att energipriserna har rusat sedan krigsutbrottet och energiproducenternas betalningsförmåga har stärkts dramatiskt. När kol, gas och andra energikällor ska fasas ut till förmån för förnyelsebara råvaror kommer nog efterfrågan på virke att öka ytterligare utanför Sverige. Under vintern har det eldats mycket biobränslen i Sverige, så lagren bör vara relativt låga. Vilket är positivt för markägaren som har biobränsle till salu. Vad gäller ved till kaminen är det få skogsägare som inte har noterat att priset på en 60-liters säck med björkved stigit rejält.

Många skogsägare hävdar att de agerar i ett prisdike. Jag tror att hela Sverige har blivit något av ett prisdike, om än olika djupt i olika regioner. Ökad export av virke från Sverige borde vara en logisk konsekvens av högre priser på exportmarknaderna, men den svenska virkesmarknaden har motbevisat logik tidigare och dessutom spökar granbarkborren i kulissen och riskerar öka utbudet. 

Som vanligt bör du som skogsägare ta ansvar för det du äger och brukar för att få de priser och förutsättningar som just du vill ha.

Carl Johan Moberg

Marknadschef på Virkesbörsen

Läs mer: Marknadsanalys: Nu vänder vinden för välmående råvarumarknad

Läs också:

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten

Alla artiklar under avdelningen skog

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu