facebooktwittermail

Höga priser för sågat ger brist i förädlingen

Svensk sågat virke går åt som smör i solsken och lagren är nu de lägsta på 20 år. Samtidigt stiger virkespriserna för förädlingsindustrin och det finns också risk för en allmän virkesbrist.

”Svenska trävaror räcker inte till”. Det skriver branschorganisationen Svenskt Trä i ett pressmeddelande. Bakgrunden är neddragningar av produktionen globalt under pandemins inledning kombinerat med en ökande efterfråga under hösten och vintern.