facebooktwittermail

Goda utsikter för årets potatisskörd

Årets potatisskörd väntas bli god och i linje med femårssnittet. Fortfarande är dock mycket potatis i backen och en frostknäpp i oktober kan ändra bilden.

Hos Magnus Larserud utanför Östersund har plockningen av potatis gått smidigt och inte mer än kring 30 procent eller 16 hektar ligger i backen.
Hos Magnus Larserud utanför Östersund har plockningen av potatis gått smidigt och inte mer än kring 30 procent eller 16 hektar ligger i backen. FOTO: PRIVAT

Arbetet med plockning av vinterpotatisen inleddes första veckorna i september på de flesta håll. Väderleken har varit gynnsam under hösten, efter torråret 2018 och blötan 2019.