facebooktwittermail d

Vinteravverkning hjälper inte mot granbarkborre

Vinteravverkning är ingen bra metod för bekämpning av granbarkborre. Det ger istället en större minskning av granbarkborrens naturliga fiender.