facebooktwittermail d

Vinstras för Stora Enso

För Stora Enso blev det tvärstopp under andra kvartalet. Någon snar vändning ser företaget inte, och satsar därför på omstrukturering och effektivisering.