facebooktwittermail d

Vinstras för Kinnevik - uppåt för Korsnäs

Medan Kinneviks vinst för första kvartalet 2011 rasade jämfört med samma period förra året gick det bättre för helägda dotterbolaget Korsnäs.

Högre försäljningspriser och ökade produktionsvolymer drog upp skogskoncernens rörelsevinst till 264 miljoner kronor efter avskrivningar. Det är en 33-procentig ökning jämfört med samma period förra året (199).

- Marknadsläget har varit stabilt under första kvartalet med en efterfrågan som har planat ut på en för säsongen hög nivå, konstaterar Kinnevik i delårsrapporten.

Korsnäs Industri gör en rörelsevinst efter avskrivningar på 254 miljoner kronor, jämfört med 188 miljoner kronor för ett år sedan. Omsättningen uppgår till 1,8 miljarder kronor, jämfört med 1, 9 miljarder första kvartalet 2010.

Korsnäs Skog, som ansvarar för inköp av skogsråvara och säljer sågtimmer, redovisar intäkter på 261 miljoner kronor (248).

För Stenbeckssfärens maktbolag Kinnevik som helhet redovisas en vinst före skatt på 95 miljoner kronor första kvartalet 2011, vilket kan jämföras med 6,8 miljarder kronor motsvarande period 2010. ATL.nu