facebooktwittermail d

Vinstdelning till skogsägare i norr

Norra skogsägarna förbättrade sitt resultat under 2016.

Resultatet för koncernen före skatt blev 57,3 miljoner kronor (39,1) och rörelseresultatet blev 58 miljoner kronor (34,1). Omsättningen ökade från 1,9 till 2,2 miljarder kronor.

Styrelsen föreslår att medlemmarna får en vinstdelning med 5 procent på insatt kapital.

Norra Skogsägarna fick 489 fler medlemmar under 2016 och sett över en femårsperiod syns den positiva trenden tydligt, enligt ett pressmeddelande från föreningen. Föreningens virkesfångst ökade också under 2016, till 2 miljoner fastkubikmeter (1,8). Den snabbaste volymtillväxten har skett i Norrbotten.

Trävaruproduktionen var 431000 kubikmeter (408000). Sedan 2012 har Norras försäljning av trävaror ökat med 49 procent och just nu pågår en utbyggnad av föreningens industrier i Sävar och Kåge.

Marknaden för biobränsle är dålig, och försäljningen sjönk med drygt tio procent under 2016.