facebooktwittermail

Det gröna guldet allt mindre blågult

Utlandsägda sågverk har en kapacitet motsvarande en fjärdedel av den svenska produktionen och nästan varannan anställd inom svensk cellulosaindustri har en utländsk arbetsgivare. Ser utländska investerare möjligheter svenskarna missat?

Nästan varannan anställd inom svensk cellulosaindustri har en utländsk arbetsgivare.
Nästan varannan anställd inom svensk cellulosaindustri har en utländsk arbetsgivare. FOTO: MOSTPHOTOS

Allt fler talar sig varma för hur det ”gröna guldet” ska frälsa Sverige. Skogen ska lösa klimatproblemen och även ge sysselsättning och tillväxt i en nationell bioekonomi.