facebooktwittermail d

Vinnare och förlorare på olika sidor gränsen

Johanna och Pär Hellström på Svedjan Ost i Kågedalen får inget höjt kompensationsstöd eftersom de bor i stödområde 3. Med minskat gårdsstöd blir det ett tapp på cirka 40 000 kronor per år.

Anna och Håkan Mörtberg i stödområde 2, som ligger sju mil därifrån, får däremot en höjning som kompenserar det förlorade gårdsstödet.