facebooktwittermail d

Vinnande vägval för att bli världsbäst

Vindelns skogsmaskinföretag exporterar maskiner till de flesta av världens skogsnationer och är världsledande i branschen. Så gick det till när den lilla orten blev ett lönsamt och effektivt nav för produktutveckling av skogsmaskiner.