facebooktwittermail d

Vindkraftspark kan få öknen att blomstra

Vindkraft ger inte enbart förnybar energi. Stora vindkraftparker i ökenområden kan påverka klimatet och bidra till mer regn, visar ny forskning.

Amerikanska forskare vid University of Maryland har använt simuleringsmodeller för klimat och växtlighet för att studera vad som sker om förnybara energikällor som vindkraftsparker och solpanelsanläggningar byggs ut i stor skala.

Trots osäkerheten kring prisutvecklingen lämnas det fortfarande in många ansökningar om att få bygga ny vindkraft i Sverige, enligt en genomgång som ATL gjorde i december förra året.

Påverkar vädret lokalt

Forskarna konstaterar att vindkraftsparker påverkar vindar och luftströmmar lokalt, medan solpanelsanläggningar minskar solljuset som reflekteras från marken. Detta får stor betydelse framföra allt i ökenområden.

Vindkraft kan vara kontroversiellt. Ny forskning visar att stora vindkraft- och solpanelsparker kan öka nederbörden i ökenområden.
Vindkraft kan vara kontroversiellt. Ny forskning visar att stora vindkraft- och solpanelsparker kan öka nederbörden i ökenområden. FOTO: ANN LINDÉN

Forskarna har använt Saharaöknen som studieobjekt, där är möjligheterna att ta vara på sol- och vindkraft goda, samtidigt som det är glesbefolkat och markanvändningen inte konkurrerar med exempelvis jordbruk.

Oväntad bonuseffekt

Forskarnas beräkningar visar att i Saharas södra delar där öknen övergår i savann så kan sol- och vindkraftparker leda till att nederbörden fördubblas lokalt. Ökade regnmängder ger ökad växtlighet vilket i sin tur ger mer regn. Att den ökade växtligheten kan bidra till att öka regnmängden, var en sidoeffekt som överraskade forskarna.

Studien presenteras i den vetenskapliga tidskriften Science. Forskarna anser att sådana här anläggningar, förutom att bidra med förnyelsebar energi, kan få oväntat positiva klimateffekter om de uppförs i ökenområden som Sahara.

LÄS MER: Han blev invald i Arla Foods styrelse

LÄS MER: Fem års hetta väntar