facebooktwittermail d

Vindkraft i skogen kan vara regelbrott

Vindkraftsmotståndare i Skåne prövar nu en ny väg i kampen mot vindkraften i skogen. Sven-Erick Bengtsson har anmält Sveaskog för brott mot FSC-reglerna.

- Man ödelägger ju stora skogsarealer som inte blir återbevuxna på många år, säger Sven-Erick Bengtsson i Hishult på Hallandsåsen där Sveaskog upplåtit mark för vindkraft.

Han anser att det är ett brott mot FSC:s standard att hålla en bred väg och en öppen yta i skogen runt om vindkraftverket. "Skogsbrukare ska inte omvandla skogsmark till annan markanvändning", står det i standarden som dock gör undantag "när sådan omvandling syftar till att utveckla skogsbruks- och samhällsrelaterad infrastruktur".

Håller inte med


Sveaskog, som har 120 vindkraftverk på sina marker i Sverige, anser att man följt FSC:s standard.
- Samhällsviktigt förnyelsebar energiproduktion måste vara förenlig med en FSC-certifiering, säger Tomas Fransson, vindkraftsansvarig på Sveaskog.

Klagomålet mot Sveaskog går till certifieringsföretaget Norske Veritas som ska avgöra om Sveaskog brutit mot FSC:s standard.
Norske Veritas beslut kan sedan överklagas till FSC internationellt.

En ny fråga


I dag innehåller inte FSC:s standard i Sverige någon skrivning om vindkraft.
- Det är en ny fråga för FSC-systemet. Principen är att man ska följa relevant lagstiftning och ha samråd med lokala intressen, säger Håkan Berglund, skogs- och standardansvarig på svenska FSC.

Om fem år


Det mesta talar för att parterna inom FSC kommer att ta upp vindkraften inför nästa standard som planeras att komma om fem år.
- Blir det mer klagomål på vindkraften kommer det att komma in i revisionen av standarden, säger Håkan Berglund. Torbjörn Esping