facebooktwittermail d

Vindkraft är inte den nya gröna vågen

Vindkraft är inget annat än en industri. En industri som kräver att stora ytor av skog och natur måste offras, menar debattörerna.

Är denna industri förnybar, hållbar, klimatvänlig och grön?, frågar sig debattörerna.
Är denna industri förnybar, hållbar, klimatvänlig och grön?, frågar sig debattörerna. FOTO: JOHANNA HANNO/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Vindkraftslobbyisterna far fram med ord som förnybart, hållbart, grönt och klimatsmart, allt för att inte få mothugg. Att motsäga dessa argument är som att svära i kyrkan.

Nu börjar folket vakna och när fakta läggs på bordet inser allt fler vad som gömmer sig bakom dessa ord.

Vindkraft är inget annat än en industri. En industri som kräver stora ytor. Oftast placeras de i skog och naturområden. Det innebär att stora ytor av skog och natur måste offras. Ytor som offras för att skapa breda vägar för transporter, elkablar som ska fram till kraftstationer, uppställningsplatser och plats för vindturbiner, stora som två fotbollsplaner.

Vindkraftsindustrin, när den är i drift, skapar ljud, både hög- och lågfrekventa, vilka är en hälsofara för både djur och människor som befinner sig i närheten. Industrin innebär en livsfara för rovfåglar, fågelsträck och fladdermöss. Industrins långa rotorblad (70 meter) är den största faran då det är dessa som skapar farligt ljud och dödar fåglar.

LÄS OCKSÅ: Fick bygden att satsa på vindkraft – gör miljonvinst

LÄS OCKSÅ: Gamla vindkraftverk kan ge pengar till nya markägare

LÄS MER: ”Mer vindkraft löser inga problem”

LÄS OCKSÅ: Protester fick honom att ångra sig om vindkraft

Vintertid finns risk för att vingarna slungar i väg is som bildats så långt som 500 meter. Vindkraftsindustrin skapar fler risker, till exempel för brand och det händer även att rotorblad lossnar och slungas i väg

Detta innebär att industrin kräver ett säkerhetsområde med en radie om 500–600 meter. Här går ej att vistas. Det som tidigare var ett ströv- och fritidsområde blir nu ett område enbart för industrin.

Industrin ska leverera el. Ja, den levererar el när det blåser men vi har många vindstilla dagar då ingen el skapas. Efter 15–20 år har verken tjänat ut och ska då monteras ned. Enligt Avfallsdirektivet från EU ska allt bort, även hela fundamentet och elkablar.

Denna nedmontering är mycket kostsam och kan komma som en tråkig överraskning för markägaren. I nuläget finns ingen plan för deponi av dessa miljöfarliga ämnen, såsom kompositmaterialet i vingarna.

Nu till frågan: Är denna industri förnybar, hållbar, klimatvänlig och grön?

Fördjupa dig gärna vidare i denna så viktiga fråga, det handlar om vår framtid. Ska vi sälja ut vår viktiga natur, som bibehåller vår biologiska mångfald, till dessa industrier som är en instabil elproducent och som skövlar våra koldioxidupptagande skogar för att rädda klimatet?

Stefan Lundin

Marie Lundblom

Gert Malmqvist

Lolita Ostermark

Lennart Ström

Linus Bjurström

Peter Nilsson

Vivan Gustavsson

Anna-Stina Karlberg

Alla boende i Tidaholm