facebooktwittermail d

Vinden både hjälpte och stjälpte Vattenfall

Stormen Alfrida blåste ett märkbart hål i Vattenfalls vinst för första kvartalet. Fast samtidigt ökade intäkterna från vindkraft nästan lika mycket.

Vattenfalls kostnader för stormen Alfrida var 850 miljoner kronor under det första kvartalet. Trots det ökade företagets resultat med drygt 2 miljarder kronor.
Vattenfalls kostnader för stormen Alfrida var 850 miljoner kronor under det första kvartalet. Trots det ökade företagets resultat med drygt 2 miljarder kronor. FOTO: ULF ARONSSON

Stormen Alfrida, som drog in över östra Sverige den 2:a januari, drabbade sammanlagt 65 000 av Vattenfall Eldistributions kunder. Det akuta reparationsarbetet tog tre veckor, och arbetet med att återställa näten pågår fortfarande. För Vattenfall har detta inneburit rejält ökade kostnader, enligt rapporten för årets första kvartal hela 850 miljoner kronor där hälften var avbrottsersättningar och hälften reparationskostnader.

Höjdpunkter och dalar

– Det har varit ett kvartal med både höjdpunkter och dalar. Stormen Alfrida var den enskilt största händelsen som har tagit mycket resurser i anspråk och där många kunder har haft en besvärlig tid. För vår del har näten i vissa fall behövt byggas upp från grunden, och det har kostat oss väldigt mycket pengar. Samtidigt har Vattenfalls insats lovordats av många runt omkring oss, säger Magnus Hall, VD på Vattenfall, i ett pressmeddelande.

Vind i seglen

Extrakostnaderna till trots lyckades Vattenfall ändå förbättra resultatet till 6,4 miljarder kronor, jämfört med 4,2 miljarder kronor för motsvarande period i fjol. Och en bidragande orsak till det var faktiskt också vinden. Det underliggande rörelseresultatet för Vattenfalls vindkraftsproduktion ökade från fjolårets 1 miljard kronor till 1,5 miljarder kronor under första kvartalet i år.