facebooktwittermail

Vindelkol satsar på bättre kvalitet

Företaget Vindelkol är ett levande bevis för att det går att tillverka svenskt grillkol. "Vi kan inte konkurrera med priset, men däremot med en mycket högre kvalitet", säger företagets vd Per Almersson.

Sedan Skogens Kol i Kilafors la ner sin verksamhet för ett par år sedan finns det bara en någorlunda stor grillkolstillverkare kvar i Sverige, Vindelkol i Västerbotten.

– Jag och min fru Kerstin äger en skogsfastighet på 70 hektar och började fundera på vad man skulle kunna gör av den. 1990 började vi tillverka grillkol i plåtmilor, en ganska primitiv tillverkningsmetod, berättar Per Almersson, som själv har en bakgrund i åkeribranschen.

Man upptäckte snabbt att det fanns en marknad för lokalproducerat grillkol och började köpa in ytterligare råvara från sågarna runtomkring. Parallellt övergav man plåtmilorna och utvecklade i stället en egen ugn. I dag har Vindelkol fyra anställda, tre ugnar i drift och kapacitet att producera 15 pallar industri- och grillkol per dygn.

Förra året omsatte man 5,5 miljoner kronor.

– Det är mindre än det har varit bakåt i tiden. Det har att göra med de milda vintrarna. Vi har inte sålt så mycket industrikol för att tina tjäle som tidigare år, säger Per Almersson.

Sluten process

Kolningen sker i en sluten process där man har full koll på temperaturer och överskottsgaser.

– När processen väl är igång är vi helt självförsörjande på energi. Vi tillför ingen energi utifrån och det ligger ju i tiden. Och vi importerar ingen råvara utan använder i första hand spillvirke från Norra Skogsägarna och Martinsons. Dessutom använder vi gallringsvirke från egen skog.

Mycket kritisk

Per Almersson är mycket kritisk till en del av de produkter som finns på marknaden.

– Det är så mycket elände som säljs som grillkol och som kommer i direkt kontakt med livsmedel. Samtidigt har vi märkt en attitydförändring hos konsumenterna, som har börjat upptäcka att allt grillkol produceras i utlandet.

Vindelkol säljs i butiker och bensinmackar från Sundsvall och norrut.

– Ska vi leverera till hela Sverige måste vi lägga oss väldigt nära importpriset, och det kan vi inte klara.

Tveksam

Av samma skäl är Per Almersson tveksam till att rekommendera andra skogsägare att börja tillverka grillkol.

– Jag skulle vilja, men jag vet inte om det är realistiskt med tanke på marknadsläget och vilka investeringar som krävs. Men det finns helt klart utrymme för fler producenter och jag är övertygad om att det går att expandera på de lokala marknaderna. Och man får definitivt ett högre slutvärde på råvaran om man kan tillverka kol av den.

 

LÄS MER: Svensk skog ratas för grillkol