facebooktwittermail d

Vind- och solkraft billigare än fossilt

Investeringarna i förnybara el-energikällor är nu mer än dubbelt så stora som i traditionella källor av typen kol, olja, naturgas och kärnkraft. Bakom uppgången ligger fallande kostnader för vind- och solkraft.

I fjol stod förnybart för 12,1 procent av elproduktionen globalt, vlket är en fördubbling på tio år.
I fjol stod förnybart för 12,1 procent av elproduktionen globalt, vlket är en fördubbling på tio år.

Det skriver Wall Street Journal med hänvisning till den internationella energiorganisationen IEA.

Under 2016, det senaste året för vilket statistik finns tillgänglig, investerades omkring 297 miljarder dollar i förnybara energikällor, vilket kan jämföras med de cirka 143 miljarder dollar som investerades i el-produktion med traditionell teknik.

Efter decennier av subventioner som gynnat vind- och solkraft har kostnaderna fallit till nivåer där de förnybara källorna nu är konkurrenskraftiga på egna meriter.

"Vind och sol är nu det billigaste alternativet för att generera elektricitet", säger Francis O'Sullivan vid universitetet MIT till tidningen.

Fallande priser

Enligt IEA:s statistik uppgick snittkostnaden för landbaserad vindkraft till 60 dollar per megawattimme och för solenergi till 100 dollar. Nya projekt i länder som Mexiko och Saudiarabien har dock auktionerats ut till väsentligt lägre nivåer än så. Det kan jämföras med intervallet 50-170 dollar per megawattimme som gäller för nya fossilbaserade elenergikällor i utvecklade länder.

I fjol stod förnybart för 12,1 procent av elproduktionen globalt, en fördubbling på tio år, enligt bland annat FN:s Environmental Program. Siffrorna inkluderar inte vattenkraft. I USA stod vind, sol och vattenkraft för 17 procent av elproduktionen under 2017, skriver WSJ.

"Jag tror att andelen kan nå 40-procentsnivån. För ett decennium sedan hade jag nog sagt att 20 procent var max", säger solenergiproducenten Xcel Energys vd Ben Fowke till WSJ.

De raskt fallande kostnaderna förklaras alltså delvis med att subventioner i västvärlden har stimulerat utvecklingen av ny teknik, men också med att Kina satsat stort på att utveckla en inhemsk solenergiindustri. Detta har lett till ett överskott av billiga solpaneler vilket gjort investeringar i solparker allt mer överkomliga.

Därtill kommer att stora energiparker utgör attraktiva investeringar för pensionsfonder, som söker en stabil avkastning med lång planeringshorisont. Att finansiera investeringar i förnybar energi är därmed lättare än för till exempel kärnkraft.

Aggressiv utbyggnad

Utvecklingen är dock inte helt okontroversiell, då både vind- och solkraft har egenskapen att bara generera elektricitet när vinden blåser respektive solen skiner. Därmed saknar de möjligheterna med till exempel naturgas att skruva upp produktionen när behovet av elektricitet är som störst. Från amerikansk sida övervägs därför att börja subventionera kol- och kärnkraft för att garantera stabil leverans i elnäten.

Några egentliga problem på den fronten har dock ännu inte noterats utom på enstaka marknader där förnybart har allra störst andel.

"Vi kan ha en aggressiv utbyggnad i många år innan det blir ett problem, men om 10-20 år kan det se annorlunda ut", säger analytikern Tom Heggarty vid konsulten Wood Mackenzie till Wall Street Journal.