facebooktwittermail d

Vind och kyla kan skada höstgrödorna

Det har varit skarp kyla i stora delar av landet under en period. Men snötäcke skyddar grödorna på många håll.