facebooktwittermail

Vind och kyla kan skada höstgrödorna

Det har varit skarp kyla i stora delar av landet under en period. Men snötäcke skyddar grödorna på många håll.

I Östergötland varierar snötäckets djup, men det är tillräckligt för att skydda grödorna på de flesta håll, tror Anki Sjöberg, växtodlingsrådgivare på Lovanggruppen.