facebooktwittermail d

Ännu fler funktioner för Vimek Duo

Kombimaskinen Vimek Duo är på väg att bli ännu mer mångsidig. Inom kort kan maskinen även fås med utrustning för att hantera biobränsle.

– Vi håller på och tar fram en Bio Duo, och det gör vi för att vi tror att detta är ett mer realistiskt alternativ vid röjning. Duon är praktisk så till vida att den är byggd på ett skördarchassi där man samtidigt kan koppla på en vagn för att skota. Men det går även att använda den som drivare, säger företagets VD, Johannes Nilsson till ATL.

Förutom skördaraggregat, grip och skopa kan ekipaget även utrustas med fällgripssåg och ett C 12 röjaggregat.

Enligt Johannes Nilsson är det huvudsakligen kundönskemål som ligger bakom vidareutvecklingen. Sedan tidigare har företaget bland annat en större skotare, som också kan användas för utforsling av biobränsle. Denna är, liksom Duon, försedd med klämmor för att hålla materialet på plats.

Efterfrågan på den här typen av lösningar varierar visserligen kraftigt över landet. Men Johannes Nilsson tror på sikt att marknaden kommer att öka, även om koncept som dessa inte kommer att vara lika gångbara överallt.

Tanken är att den första maskinen ska levereras och visas i februari. Kundgruppen blir, enligt Johannes Nilsson, huvudsakligen entreprenörer.

– Det är ganska svåra bestånd med varierande efterfrågan geografiskt, och där tror jag att just flexibiliteten kommer att skapa ökade förutsättningar att köra ut dessa bestånd, nu när man får verktyg för det.