facebooktwittermail d

Viltstammarna växer – ungskogarna minskar

Viltstammarna växer samtidigt som arealen med foderproducerande ungskog minskar i landet framöver, enligt Skogsstyrelsens prognos. Det betyder att riskerna för skador ökar.