facebooktwittermail

Viltstammarna växer – ungskogarna minskar

Viltstammarna växer samtidigt som arealen med foderproducerande ungskog minskar i landet framöver, enligt Skogsstyrelsens prognos. Det betyder att riskerna för skador ökar.

Fler jägare borde oroa sig över prognoserna om mängden foder, tycker Daniel Hedlund, Sveaskogs jakt- och klövviltsansvarige i Bergslagen.
Fler jägare borde oroa sig över prognoserna om mängden foder, tycker Daniel Hedlund, Sveaskogs jakt- och klövviltsansvarige i Bergslagen. FOTO: NIELS CHRISTIAN VILMANN

Med fler munnar att mätta i skogen blir det extra knapert de närmaste åren.