facebooktwittermail d

Viltspår hett på mjältbrandsmöte

Viltspåret som smittkälla togs upp ett viktigt spår när ett nytt informationsmöte hölls om mjältbrandsfallen på Omberg hölls under tisdagskvällen.

Peter Borring, LRF:s ordförande i Östergötland.
Peter Borring, LRF:s ordförande i Östergötland. FOTO: LENA KARLSSON

Ett 40-tal lantbrukare och andra intresserade kom till det andra informationsmötet om mjältbrandsfallen som anordnades på tisdagskvällen. Den här gången hölls mötet i Vadstena eftersom det fjärde konstaterade mjältbrandsfallet hör hemma i Ödeshögs grannkommun.

Kon gick i en mindre flock på ett tiotal djur och kalvar två kilometer från den så kallade Renstadfällan där en av de döda korna från Alvastra Kungsgård hittades.

Hittills har inga nya kända fall inträffat men faran är ännu inte över. De senaste svaren på misstänkta fall kom också under tisdagen men båda var negativa.

Smittkällan har heller inte ringats in. Ett av spåren myndigheterna jobbar med handlar om viltets betydelse för spridning av smittan.

– Under kvällens möte påtalades just viltspåret men förslaget att använda drönare för att inventera döda vilda djur avfärdades till stor del av myndigheterna, säger Peter Borring, länsordförande för LRF i Östergötland.

Expertisen på plats menade att det säkert kan finnas vilt som också drabbats av mjältbrand men att det skulle vara väldigt svårt att säkerställa vilket kadaver som är smittar.

– Jag kan dock tycka att det finns en poäng i att göra inventeringen och sedan ta ställning till hur man ska agera utifrån vad man hittar, säger Peter Borring.

SVA:s Gunilla Hallgren fanns med via länk på mötet och hon fick frågan om vaccinationer av hela besättningar skulle vara aktuellt.

– I dagsläget skulle det vara en onödig åtgärd, menade hon.

En veterinär som tidigare tjänstgjort i området tog också upp möjligheten till förväxling mellan mjältbrand och sommarsjuka, som är förhållandevis vanligt på Omberg. Han menade att det som djurhållaren trodde varit sommarsjuka kanske skulle ha kunnat vara mjältbrand.

– Det kom också frågor om knott kan sprida sjukdomen men det ansåg SVA inte som troligt, säger Peter Borring.