facebooktwittermail

Viltkött ursprungsmärks

Den frivilliga ursprungsmärkningen kommer att omfatta även det vilda köttet.

Den frivilliga ursprungsmärkningen kommer att omfatta även det vilda köttet.
Den frivilliga ursprungsmärkningen kommer att omfatta även det vilda köttet.

"Det finns en efterfrågan från jägarna och viltorganisationerna att kunna ursprungsmärka viltkött och charkuterier som innehåller viltkött. Vi har därför tillsammans med organisationerna tagit fram regler för märkning av det vilda köttet", säger Maria Forshufvud, vd Svenskmärkning i ett pressmeddelande.

På mindre än ett halvår har reglerna för märkningen Från Sverige och Kött från Sverige utvecklats till att omfatta såväl dryck som fisk och nu i tredje versionen även viltkött.

- Bredden är bra. Ju fler produkter som märks desto starkare blir märkningen. Redan nu är vi uppe i cirka 4000 produkter. Att få märka viltkött är efterfrågat, det framgår tydligt i våra samtal med de företag som är på gång över från märket Svenskt kött till Kött från Sverige. Det finns ett mervärde i märkt viltkött.

Viltkött som ursprungsmärks ska komma från djur som är jagade och hanterade på svensk mark.

Djuren ska vara besiktigade av veterinär på av livsmedelsverket godkänd vilthanteringsanläggning.

Precis som övriga livsmedelsproducerande anläggningar ska vilthanteringsanläggningen vara certifierad enligt ett tredjepartsystem, som omfattar spårbarhet och livsmedelssäkerhet, lägst IP livsmedelsförädling.